Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že po obdržení zboží zjistíte, že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14  kalendářních dnů od převzetí plnění kupní smlouvy a to bez udání důvodu. Jste však povinni při využití tohoto práva na vlastní náklady doručit v této lhůtě předmět plnění kupní smlouvy do sídla prodávajícího a o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího prostřednictvím emailu info@ebezo.cz , telefonicky či písemně. Právo odstoupit od kupní smlouvy zaniká v případě, pokud  je vámi vracené zboží poškozeno,  pokud je zboží opotřebeno,  nebo pokud by nebyl výrobek kompletní včetně příslušenství.

Právo na vrácení zboží, respektive podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovují  "Obchodní podmínky" , které byly platné v den uskutečněné objednávky.